Röttledagen

Rottledagen_vid_Rasmus_kvarn.jpg

Den 8 maj öppnar Rasmus kvarn för säsongen. Det är marknad i byn, naturen ljusgrön och harren går upp i ån för parningslek.


På programmet står hantverksmarknad, malning i kvarnen, filmvisning från förr, håva smådjur under ledning av Ekobussen och skåda harrlek.


Röttlelaggarna finns för den som är hungrig med försäljning vid kvarnen.