Öppettider

 

Receptionen

20 - 31 Augusti (20 - August 31th) 

Måndag - Söndag (Monday - Thursday)  
08:00 - 20:00
1-4 september (1-4 th september)
08:00-17:00
5-8 september (5-8th september) 08:00 - 20:00
9-23 september 08:00 - 17:00


Centralbokning/Head booking department Grönklittsgruppen

Tel/Phone: +46 (0)772-280 100
 
   
Måndag - Fredag
08:00 - 18:00
Monday - Friday
08:00 - 18:00
Lördag - Söndag 
09:00 - 17:00
Saturday -  Sunday
09:00 - 17:00